0123456789
0123456789
Compl

BOOK OFF BOOK OFF WEB MOVIE

Staff Credit

Dir:Satomi Inagaki (CONNECTION) DOP:Toshihiko Kizu (CONNECTION) 1st AC:Tomokazu Tsukuda Li:Satoshi Tani 1st AC:Satoru Hikichi Art:Takayuki Mitsuizumi(STARBOY) HM:Azusa Ooue Sty:Syuhei Kai Cast:Koudai Henmi/Kumi Kureshiro Casting: Yoshimi Takada (スカリー) Sound:Takashi Toyoda Music Producer:Yoko Hata(愛印) Editor:Mina Tonobe(C studio) Online Editor:Kaho Magome(C studio) MA:テクニカランド NA:Keita Goto AD:Yosuke Mimori Pr:Takashi Shimazu(HUNGRY.)

Contact